Tìm hiểu về các giai đoạn của ung thư gan

Tìm hiểu về các giai đoạn của ung thư gan

Ung thư gan là một trong những căn bệnh ung thư nguy hiểm phổ biến được xếp thứ 2 trong các bệnh ung thư. Việc hiểu rõ về các giai đoạn của ung thư gan sẽ giúp lên phác đồ điều trị ung thư gan hiệu quả hơn.

Hiện nay, theo ủy ban liên kết về ung thư của Mỹ (AJCC) thì các giai đoạn của ung thư gan được chia như sau:

Ung thư gan giai đoạn I

Khối u nằm đơn độc trong một phần gan, vẫn chưa xâm lấn vào mạch máu, khối u có đường kính nhỏ hơn 2cm.

Tế bào ung thư chưa di căn vào hạch vùng, không có di căn xa sáng những bộ phận khác trên cơ thể.

Ung thư gan giai đoạn II

Khối u nguyên phát có thể phát triển theo các hướng:

+ Khối u nằm đơn độc trong gan có đường kính nhỏ hơn 2cm, đã xâm lấn vào mạch máu

+ Nhiều khối u nhưng chỉ khu trú ở một thùy, không có khối u nào có đường kính trên 2cm và vẫn chưa xâm lấn vào mạch máu

+ Một khối u đơn độc có đường kính trên 2cm nhưng vẫn chưa xâm lấn vào mạch máu.

Không di căn vào vùng hạch và không di căn xa sang những bộ phận khác trên cơ thể.

các giai đoạn của ung thư gan

Ung thư gan giai đoạn III

Giai đoạn III (A)

Khối u nguyên phát có thể phát triển theo những hướng sau:

+ Khối u đơn độc có đường kính lớn nhất là trên 2cm và đã xâm lấn vào mạch máu

+ Nhiều khối u nhưng chỉ khu trú ở một thùy, không có khối u nào với đường kính trên 2m và xâm lấn vào mạch máu

+ Nhiều khối u với đường kính lớn nhất trên 2cm, chỉ khu trú ở một thùy và còn chưa xâm lấn hoặc đã xâm lấn vào mạch máu.

Không có di căn vào vùng hạch và không có di căn sang những bộ phận khác trên cơ thể.

Giai đoạn III (B)

Trong các giai đoạn của ung thư gan thì ở giai đoạn III (B) này thì sự phát triển của bệnh có thể được chia ra 3 trường hợp:

+ Trường hợp 1:

–           Khối u nằm đơn độc trong một phần của gan và vẫn còn chưa xâm lấn vào mạch máu, khối u có đường kính nhỏ hơn 2cm.

–           Có di căn vùng hạch và không có di căn xa.

+ Trường hợp 2:

–           Khối u nguyên phát có thể phát triển theo các hướng: khối u nằm đơn độc trong gan có đường kính nhỏ hơn 2cm và đã xâm lấn vào mạch máu; nhiều khối u nhưng chỉ khu trú ở một thùy và không có khối u nào với đường kính trên 2cm, chưa xâm lấn vào mạch máu; một khối u đơn độc có đường kính trên 2m và chưa xâm lấn vào mạch máu.

–           Đã di căn vùng hạch nhưng không có di căn xa.

+ Trường hợp 3:

–           Khối u nguyên phát có thể phát triển theo một số hướng sau: khối u đơn độc với đường kính lớn nhất trên 2cm và đã xâm lấn vào mạch máu; có nhiều khối u nhưng chỉ khu trú ở một thùy và không có khối u nào với đường kính trên 2cm, đã xâm lấn vào mạch máu; nhiều khối u với đường kính lớn nhất trên 2cm, chỉ khu trú ở một thùy và còn chưa xâm lấn hoặc đã xâm lấn vào mạch máu.

–           Có di căn vùng hạch và không có di căn xa.

các giai đoạn của ung thư gan

Ung thư hạch giai đoạn IV

Giai đoạn IV (A)

Có nhiều khối u ở nhiều thùy hay các khối u xâm lấn vào những nhánh chính của tĩnh mạch gan hoặc xâm lấn vào những cơ quan lân cận ngoại trừ túi mật.

Đã di căn vào vùng hạch hoặc hạch vùng không thể đánh giá được. Những hạch vùng bao gồm: hạch rốn gan, những hạch nằm dọc theo tĩnh mạch chủ dưới động mạch gan và tĩnh mạch cửa.

Chưa di căn xa.

Giai đoạn IV (B)

Nhiều khối u ở nhiều thùy hay các khối u xâm lấn vào những nhánh chính của tĩnh mạch gan hoặc có thể xâm lấn vào những cơ quan khác.

Có di căn vào vùng hạch hoặc hạch vùng không thể đánh giá được. Những hạch vùng bao gồm: hạch rốn gan, các hạch nằm dọc theo tĩnh mạch chủ dưới động mạch gan và tĩnh mạch cửa.

Có di căn xa và di căn thường xuất hiện ở xương và phổi. Khối u ở giai đoạn này có thể lan qua gan tới cơ hoành.

Bệnh ung thư gan thường xuất hiện âm thầm và chỉ có triệu chứng ung thư gan rõ rệt vào giai đoạn cuối, khi đó việc điều trị cũng trở nên khó khăn hơn. Chính vì thế, chúng ta cần hiểu rõ các giai đoạn của ung thư gan, thường xuyên kiểm tra sức khỏe để phát hiện và điều trị ngay khi còn sớm.

Nguồn: http://blogkhoe.net/tim-hieu-ve-cac-giai-doan-cua-ung-thu-gan/

Comments are closed.